Sú niečo ako kompenzácia nedokonalej pamäte.

Mnemotechniky, teda pamäťové techniky, sú známe už z čias antiky a dnes ich znova objavujeme. Spoznávame ich jednoduchosť a hravosť, ktoré nám pomáhajú pri ľahšom zapamätaní a pri práci s informáciami.

Je však potrebné najprv pochopiť, ako vlastne pamäťové techniky fungujú, na akých základoch a princípoch pracujú. Až potom sa môžeme pustiť do práce s nimi a využívať ich obrovský potenciál.

Pamäťové techniky majú aj svoje pravidlá a sú návodom

k tomu, ako si vytvárať svoje vlastné pamäťové skratky.

Každý sa učí a ukladá si informácie inak. Pre jednoduchšie, ľahšie a rýchlejšie zapamätanie využívame vizualizáciu, keď si informáciu predstavujeme v obrazoch. Zapájame fantáziu, všetky zmysly, pohyby, asociácie, humor, predstavivosť, symboly, farby, poradia, rôzne predstavy a tiež preháňanie akéhokoľvek druhu.

Využitie pamäťových techník je veľké. Je to návod, ako si môžeme zapamätať jednoduchý nákupný zoznam,

ale aj zoznam s napríklad so 150 položkami, ako si zapamätať obsah knihy alebo prednášky a vedieť ho aj prezentovať z pamäti alebo návod na to, ako sa naučiť nové cudzie slová, ktoré nám znejú veľmi exoticky, prípadne nepochopiteľne. Pamäťové techniky nám však pomáhajú aj spracovať, upraviť a sprehľadniť informácie v písomnej forme.

Avšak ani znalosť pamäťových techník nám nepomôže k lepšej pamäti, pokiaľ nemáme správne nastavenie mysle a nepoznáme svoje ciele.

"Ži tak, ako by si mal zajtra zomrieť. Uč sa tak, akoby si mal žiť večne."

Mahátmá Gándhí

Ponúkame:

Prednášky, semináre a workshopy o pamäti a jej zlepšení používaním mnemotechník pre firmy, skupiny a jednotlivcov.

Pre koho sú určené?

Pre všetkých tých, čo chcú študovať  pracovať sústredenejšie, efektívnejšie a aj ľahšie. Alebo aj pre tých, ktorým sa to len zdá byť zaujímavé. Pre každého, kto chce spraviť niečo pre seba v rámci osobného rozvoja. Súčasťou vzdelávacích programov je práca s pamäťovými technikami a rôzne praktické cvičenia na zlepšenie pamäte, sústredenia, pozornosti, vizualizácie a rozvoja fantázie.

Workshop o pamäti a jej zlepšení používaním mnemotechník

Workshop je zameraný na praktické cvičenia pamäťových techník, ale aj na precvičenie iných schopností ako je napríklad sústredenie, koncentráciu , priestorová orientácia. Aj tieto schopnosti sú veľmi úzko spojené s dobrou pamäťou.

Účastníci sa dozvedia základné informácie o pamäti, o tom ako si môžeme jednoducho pomôcť a teda ľahšie a rýchlejšie si zapamätať niektoré informácie pomocou pamäťových techník. Budú vysvetlené princípy, na základe ktorých techniky pracujú, jednotlivé techniky ako aj spôsob a možnosť ich využitia v praxi. Každú techniku si precvičíme a prakticky vyskúšame.

Pamäťové techniky nám pomôžu zapamätať si rôzne zoznamy, ktoré spolu nesúvisia, poradie jednotlivých bodov prednášky či prezentácie, alebo aj čísla a mená, a tiež aj ako predniesť prejav či prezentáciu bez pomoci poznámok.

Naučia nás zmapovať naše myšlienky , usporiadať a „uskladniť“ ich tak, aby boli prehľadné a bol k  nim jednoduchý a ľahký prístup. Takéto mapovanie  je grafickým zápisom našich myšlienok, zapísaných pomocou kľúčových slov. Rozvíjajú základnú myšlienku z centra, cez tvorbu štruktúr na ďalšie úrovne. Takéto mapovanie myšlienok sa dá využiť v pracovnom ale aj v súkromnom živote .

Pre koho je workshop:

Pre každého bez ohľadu na vek alebo pracovnú pozíciu. Je pre tých, ktorí sa chcú naučiť lepšie a efektívnejšie využívať svoju pamäť pomocou pamäťových techník, fantázie a kreativity. WS je pre každého, kto chce lepšie využívať svoju pamäť v súkromnom živote ale aj v práci.

Každý sa občas ocitne v situácii, že má problém si niečo zapamätať, alebo si na niečo spomenúť. To že si niečo nepamätáme, však môže byť len dôsledkom toho, že si informáciu dobre neuložíme do pamäti. A na to nám niekedy stačí len poznať správnu techniku a nebáť sa využívať svoju kreativitu a fantáziu.

Cieľ workshopu je:

Naučiť sa používať svoju pamäť lepšie a efektívnejšie. Rozvinúť kreativitu, zlepšiť pozornosťvnímavosť. Naučiť nebáť sa používať fantáziuobrazotvornosť. To pomôže nie len pri tvorbe nových nápadov, ale aj pri rýchlejšom a ľahšom zorientovaní sa a usporiadaní si svojich myšlienok. Lepšia pamäť, to je aj zmena zaužívaného stereotypu pri spracovávaní myšlienok a ich ukladaní do pamäte, jednoduchou a zábavnou formou.

Workshop je vhodný pre skupiny 10 – 12 účastníkov.

"Správne vytýčený problém je už spolovice vyriešený."

Charles F. Kettering